Θαλής Παναγιώτου Πυλώνας

φωτεινός πυλώνας

Ειδική κατασκευή πυλώνα ύψους 6 μέτρων σε σχήμα αθλητή.
Η κατασκευή εμπεριέχει εσωτερικό φωτισμό LED και αποτελεί μία από τις μοναδικές τέτοιου τύπου και μεγέθους κατασκευές στον Ελλαδικό χώρο.