Θαλής Παναγιώτου Πυλώνας

φωτεινός πυλώνας

  1. 11753719_922956684413405_8480617746105260666_n
  2. 11779944_922956667746740_1795557844105716649_o
  1. 11753719_922956684413405_8480617746105260666_n
  2. 11779944_922956667746740_1795557844105716649_o

Ειδική κατασκευή πυλώνα ύψους 6 μέτρων σε σχήμα αθλητή.
Η κατασκευή εμπεριέχει εσωτερικό φωτισμό LED και αποτελεί μία από τις μοναδικές τέτοιου τύπου και μεγέθους κατασκευές στον Ελλαδικό χώρο.