Μετατροπή Καταστημάτων Βερόπουλος σε My Market

rebrading with 3D letters

Η Zerdesign επιλέχτηκε από την METRO AEBE για την μετατροπή μεγάλου μέρους του δικτύου καταστημάτων Βερόπουλος σε νέα καταστήματα My market.
Η περιγραφή του έργου αφορούσε τον σχεδιασμό της νέας σήμανσης των καταστημάτων, την τεχνική μελέτη, την αποξήλωση των παλαιών επιγραφών και την τοποθέτηση νέων ανάγλυφων επιγραφών My market.